KONSULTACJE I DORADZTWO

KONSULTACJE I DORADZTWO W PRZEWOZACH KOLEJOWYCH

Integralną częścią naszej oferty jest doradztwo i konsultacje w zakresie transportu kolejowego zgodnie z rozporządzeniem nr. 266/1994 Sb., z późniejszymi zmianami, z ukierunkowaniem na:

Usługa skierowana jest dla osób fizycznych, osób prawnych i organizacji.