Všestrannost
Zkušenost
Flexibilita

Ve dnech 17. 6. - 28. 6. pořádáme kurz infrastruktury podle přílohy č. 3 vyhlášky 16/2012. Kurz je vhodný též pro vedoucí posunu. Zájemci se mohou hlásit na tel.: 725 361 548 nebo na emailu skoleni@lokotrain.eu 

Zajišťujeme servisní činnost a vzdělávání pro dopravce, provozovatele dráhy a firmy zabývající se opravou, údržbou a modernizací drážní infrastruktury a poskytujeme další služby spojené s drážní problematikou. 

Více o nás