Konzultace a PORADENSTVÍ

Poradenství a konzultace v drážní železniční dopravě

Nedílnou součástí naší nabídky je poradenská a konzultační činnost v oblasti provozování dráhy a drážní dopravy ve smyslu zákona o dráhách č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením:

Tato služba je určena fyzickým, právnickým osobám a organizacím.